Covid-19 Infection Conrol Measures

Welcome to simulator courses in safe surroundings!

To assure simulator courses in safe surroundings we have established the following infection control measures:

 • Our course participants get the following instructions before they arrive at the course center:

  We require that no course participants meet if they are in quarantine, have any symptoms or have tested positive for Corona-19 or have been in contact with person infected with Corona-19. We on our side, shall of cause follow the Norwegian health Directorate’s recommended infection control measures regarding group size, social distance, cleaning, etc. In addition, please bring face masks for each day for the duration of the course

  More detailed info here: https://www.fhi.no/en/
 • All participants must fill in “Visitor Health Declaration” upon arrival to make any infection tracing easier.
 • All present must always keep minimum 1-meter distance to each other. Under level A measures minimum 2 meters. Posters are hung up as reminders.
 •  All present are encouraged to frequently wash their hands; soap and hand cleaning is available, and reminders are hung up.
 • All present in simulators must use disposable gloves and change before next exercise
 • From 25th March 2021 and as long as the the level A measures lasts, any person in Simsea’s premises have to wear a facemask.
 • We have installed glass screens in simulators where distance could be less than 1-meter.
 • Simsea cleans handles, headset, and UHF/telephones with special cloths after each simulator exercise.
 • All surfaces like desks, simulators, door handles, coffee stations, etc. are cleaned daily.
 • Premises are cleaned daily and office desks are cleaned weekly.

In Norwegian:

Gode hygiene rutiner er en forsikring mot at noen får Covid 19 smitte mens de er på kurs arrangert av Simsea.

 • Kursdeltakere varsles med følgende melding før ankomst:

Du skal ikke møte opp på kurs i Simsea om du er i karantene, har hoste, sår hals, feber, tung pust/pustevansker, har testet positivt for Covid-19 nylig eller har vært i kontakt med person med Covid-19 smitte. Simsea vil på sin side selvfølgelig følge de til enhver tid gjeldende smittevernregler fra Helsedirektoratet mht. til gruppestørrelse, avstand, håndvask, rengjøring av flater, etc. Deltakerne varsles også om at de må ha med munnbind til bruk i øvelser hvor avstanden mellom deltakerne er under 1 meter. Mer detaljert informasjon her

 • Alle kursdeltakere må fylle ut egenerklæring om helse ved ankomst for å lette smittesporing.
 • Alle holder minimum 1 meters avstand. Plakatersom minner folk om dette er hengt opp.
 • Alle oppfordres til hyppig håndvask, såper/sprit er satt ut og plakater er hengt opp
 • Alle skal bruke engangshansker i simulatorene og skifte etter hver øvelse.
 • Ved simulatorøvelser hvor det er vanskelig å holde 1 meter avstand skal kursdeltakerne bruke munnbind.
 • Det er installert glass skjermer på simulatorer hvor avstanden mellom deltakerne kan bli under 1 meter.
 • Instruktør tørker av hendler, headset og UHF/telefoner med spritkluter etter hver øvelse
 • Rengjøringsselskap vasker overflater (pulter, simulatorer, dørhåndtak, vask/kaffestasjoner) daglig
 • Lokaler vaskes som vanlig med tillegg av ukentlig vask av kontorpulter