Hvor forberedt er egentlig maskinister på å håndtere krisesituasjoner?

Simsea har trent tusenvis av dekksoffiserer i å unngå og håndtere vanskelige situasjoner som kan oppstå ombord. Vi trener dem i ledelse, situasjonsbevisshet, stress, beslutningstaking, kommunikasjon, samarbeid etc. Og – vi trener dem i maritime operasjoner som manøvrering, kystnavigasjon, ballast, stabilitet, tauing, DP mv. Dekksoffiserene vi trener kommer fra nærskipsfart, langfart, offshore, rigg, tank, bulk og offshore operasjoner.
Men, og det er det paradoksale, vi trener svært sjeldne maskinister. Unntaket var ved oppgradering av sertifikater. Ellers har vi sett svært lite til disse glemte heltene og våre maskinrom-simulatorer står mer eller mindre ubrukte. Dette er et paradoks fordi svært mange ulykker og neste ulykker til sjøs skyldes trøbbel i maskinrommet. Hendelsene på Hustadvika i slutten av mars i år er ikke noe særtilfelle. Det skal ikke mye fantasi til å se for seg stresset som hersket i maskinkontrollrommet på Viking Sky der alarmene ulte og skipet drev mot land og forhåpentligvis et ankerfeste. Mange seilende maskinister har ikke opplevd slike situasjoner og når de oppstår har de ingen trening i å hanskes med dem. Det er stor forskjell på rutinearbeid i maskinrommet og problemløsning under stress. Garva maskinister som er instruktører hos oss, bekrefter dette. Maskinister flest har behov for mer trening i å takle akutt maskintrøbbel under alvorlig stress. Dette innebærer å holde hodet kaldt når det “koker” rundt deg: Kunne oppfatte alarmer og andre signaler, forstå hva de betyr i den gitte situasjonen, kunne forutse konsekvenser og vite hvordan man skal håndtere situasjonen. Samtidig må man være i stand til å dele situasjonforståelsen med kollegene i maskinrom og på bro. Som det sies; et sikkert skip har maskinister som er rustet for krise så vel som daglig rutine. Øvelse gjør mester.

Har sertifikatet ditt gått ut på dato?

EDDA FONN

Dekks- og maskinoffiserer med foreldet sertifikat kan få sertifikatet tilbake på flere måter.

Den kjappeste måten er ved å fremstille seg for sertifikatprøve bl.a. hos Simsea.

Hensikten med sertifikatprøven er å verifisere at kandidaten har den kompetanse som kreves i STCW for ulike typer sertifikater.

Dekksoffiser:

  • D5: STCW konvensjonens regel II/3, STCW kodens avsnitt A II/3
  • D4: STCW konvensjonens regel II/1, STCW kodens avsnitt A II/1 og A II/3
  • D3: STCW konvensjonens regel II/2, STCW kodens avsnitt A II/1, A II/2 og A II/3 (unntatt D1)
  • D2: STCW konvensjonens regel II/2, STCW kodens avsnitt A II/1, A II/2 og A II/3 (unntatt D1)
  • D1: STCW konvensjonens regel II/2, STCW kodens avsnitt A II/1, A II/2 og A II/3 (unntatt D1)

Maskinoffiser:

  • M4: STCW konvensjonens regel III/1, STCW kodens avsnitt A III/1
  • M3: STCW konvensjonens regel III/2, STCW kodens avsnitt A III/2
  • M2: STCW konvensjonens regel III/2, STCW kodens avsnitt A III/2
  • M1: STCW konvensjonens regel III/2, STCW kodens avsnitt A III/2

Ved påmelding må kandidaten oppgi hvilket sertifikat som ønskes fornyet. Ved fremmøte må kandidaten fremlegge sertifikatet og legitimere seg. Merk at før utstedelse av nytt sertifikat må kandidaten ikke bare ha bestått sertifikatprøven men også pålagte kurs iht. STCW med Manila tillegg fra 2010.

Simsea har utarbeidet et sett med både teoretiske oppgaver og simulatoroppgaver som kandidatene skal løse tilfredsstillende for å bestå sertifikatprøven. Disse inneholder et representativt utvalg av emner iht. kompetansekravene i STCW. Teoretisk prøve gjennomføres som digital flervalgs prøve mens simulatoroppgavene gjennomføres i våre fullskala simulatorer (hhv. bro og maskin). Ved debrief av den gjennomførte prøven kan vi ved behov vise opptak fra simulatorøvelsene.

Teoretisk del skal avlegges og være bestått før praktisk del i simulator. Vurderingen skal foregå slik at det er mulig å avgjøre om kandidaten har tilstrekkelig kompetanse til å få fornyet sitt sertifikat. Vurderingsformen er bestått/ikke bestått. For å bestå sertifikatprøven må kandidaten minimum ha 70 % score for hver funksjon.

Prøvens varighet er 8 timer inklusive en times debrief etter gjennomført prøve, inklusive tilbakemelding fra kandidaten. Ved debrief vil vi ved behov vise opptak fra simulator-øvelsene.

Avgjørelsen «ikke bestått» kan påklages og klagefristen er en uke fra avlagt prøve. En egen klagenemd bestående av to uavhengige sensorer, avgjør klagesaken. Avgjørelser fra klagenemd kan ikke påklages.

I tillegg til selve prøven tilbyr vi et oppfriskningskurs på tre dager, en pre-test med relevante eksamensspørsmål og familiarisering med simulator. Tiden som medgår til familiarisering kommer i tillegg til de 8 timene prøven varer.

Link her til sertifikatkursene