Prosjekter

Maritime operasjoner finner sted under røffe forhold med stor usikkerhet og kompleksitet. Operasjonskostnadene er høye og utstyret krever store investeringer. Profesjonell håndtering av risiko burde inkludere nøye planlegging. Store kostnadsbesparelser kan oppnås gjennom å for eksempel teste kritiske arbeidsprosedyrer i en fullskala simulator som tilbyr et trygt miljø før de gjennomføres offshore.

SAMARBEID PÅ TVERS AV DISIPLINER
Simsea tilbyr samarbeidstrening på tvers av disipliner eller multitasking for komplekse offshore operasjoner som en del av forberedelsene på risikohåndtering. Simsea tilbyr ”dry runs” i fullskala simulator hvor ekte personer kan utføre ekte operasjoner. De fleste typer martime operasjoner kan simuleres hos Simsea. Vi kan integrere OSV broer, DP, kran, ROV og navigasjon.

FERDIGHETSUTVIKLING:
Tren deres offiserer i full skala på alle typer situasjoner som krever ekstra oppmerksomhet; manøvrering av deres type skip under ufordrende forhold eller håndtering av kritiske situasjoner.

ASESSMENT:

Intervjuer og personlighetstester er ikke alltid nok for stillinger med ansvar for kritiske deler av operasjonen. Dere bør vurdere testing av ferdigheter i fullskala simulator.

DRY RUN AV PROSEDYRER:
Fullskala «dry run» av komplekse operasjoner for personene som skal gjøre jobben.

TESTING AV UTSTYR:

Data modellering muliggjør realistiske studier og tester av utstyr og infrastruktur.

FOU:
Data innsamling og/eller analyse knyttet til for eksempel menneske/maskin problematikk.

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no