Om Simsea

We deliver quality

SIMSEA is a training arena for advanced maritime operations, operated in accordance with a continuously improved effective management system according to relevant laws and regulations. We aim to improve the operational competence of maritime personnel, improve their ability to interact and be innovative on board their vessels

Our owners are top players in the maritime  industry and give us an almost unlimited access to operational knowledge. Our services are prepared by separate task-teams consisting of experienced mariners and other relevant experts. The quality of our services is assured by accreditation by NMA, NCA, NI, DNV-GL, NOG and Achilles and a quality management system certified according to ISO 9001/2015. Our maritime instructors have recent experience from offshore operations, and some of them are still sailing. Our human factor specialists have similar experience in teamwork, communication and relational skills. All offshore simulators are integrated and can be used for advanced complex operations. Each simulator can also be used on a standalone basis.Our simulators have models of real ships and real equipment in daily use on-board. You will experience weather, wind and heavy seas. The only thing missing is the fresh sea air.

Our corporate social responsibility

We are a listed Norwegian company, and provide services to a number of players who are important for society. Viewed overall, this creates a substantial responsibility for our employees, clients and owners as well as society in general.

The way we discharge this corporate social responsibility (CSR) also has a commercial aspect. A good reputation enhances our opportunities to attract new employees and clients. We exercise our CSR by:

  • taking care of the rights of our employees and giving emphasis to their social conditions and professional development
  • providing products and services which create value for our clients, their customers and society as a whole
  • —sharing our expertise with clients, professional communities and others, and thereby contributing to Norway’s development as a technology nation
  • —taking environmental considerations into account in our day-to-day operations, including Eco-Lighthouse certification of our offices
  • —basing our activities on the principles for good business practice and actively combating criminality and corruption.

Owners:

 

 

 

Vi leverer kvalitet

Simsea’s er en treningsarena for for avanserte, maritime operasjoner, drevet iht. et ledelses system under kontinuerlig forbedring og iht. lover og forskrifter. Vår ambisjon er å øke sjøfolks operasjonelle ferdigheter, deres evne til samhandling og innovasjon, ombord.

Våre eiere er blant de mest toneangivende aktørene i den martitme industrien og gir oss nesten ubegrenset tilgang til operasjonell kompetanse. Vårt tilbud er utviklet av egne team som består av erfarne sjøfolk og andre relevante eksperter. Kvaliteten på vårt tilbud sikres gjennom en egen referansegruppe bestående av senior operasjonspersonell. Våre maritime instruktører har nylig erfaring fra offshore operasjoner og en del av dem er fortsatt seilende. Våre leamledere har tilsvarende erfaring innen team-building og kommunikasjon. Våre simulatorer har modeller av ekte skip og utstyr som er i daglig bruk om bord. Deltakere opplever vær, vind go røft hav. Det eneste som mangler er sjøluften. Alle offshore simulatorene er integrerte og kan bli brukt til komplekse maritime operasjoner. Hver simulator kan også brukes hver for seg. Simsea er akkreditert av Sjøfartsdirektoratet og NI samt sertifisert i henholdt til ISO 9001/2008 og STCW.

Vi tar samfunnsansvar

Bouvet leverer tjenester til en rekke viktige samfunnsaktører. Samlet medfører dette et betydelig ansvar for ansatte, kunder, eiere og samfunnet for øvrig. Måten vi håndterer samfunnsansvaret på, har også en forretningsmessig side. Et godt omdømme øker Bouvets muligheter for å tiltrekke seg nye medarbeidere og kunder. Vi utøver samfunnsansvar ved å:

  • ivareta rettigheter og legge vekt på sosiale forhold og faglig utvikling for våre medarbeidere
  • levere produkter og tjenester som skaper verdi for våre kunder, deres kunder og samfunnet som helhet
  • dele vår kompetanse med kunder, fagmiljøer og andre, og på den måten bidra til utviklingen av Norge som teknologinasjon
  • ta miljøhensyn i vår daglige drift,
  • tufte virksomheten på prinsipper om god forretningsskikk og aktivt bekjempe kriminalitet og korrupsjon

 

 

 

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no