Hurtigbåt grunnkurs – inkludert BRM og ERM

Grunnkurs hurtigbåt er rettet mot navigatører og maskinister på hurtigbåt. Kurset er et scenariobasert kurs, som skal gi deltagerne en økt forståelse og erfaring av å operere hurtigbåt under forskjellige situasjoner. Kurset skal gi deltakerne økt forståelse for menneskelige faktorer som påvirker vår atferd og måten vi samhandler og kommuniserer på, være bedre rustet til å jobbe i team, og kunne være med på forhindre misforståelser og hindre at uhell og nesten-uhell skjer. Deltakerne skal oppnå kunnskap om grunnleggende psykologiske og sosiale forhold som påvirker situasjonsforståelse, beslutningstaking og atferd i kritiske situasjoner og hvordan disse kan påvirke teamets prosesser, evner og ytelse i operative sammenhenger. Deltagerne skal demonstrere kompetanse og ferdigheter i henhold til STCW Tabel A-II/1, A-III/1 og forskrift fra 2011-12-22 nr 1523 § 65, emneplan for hurtigbåt fra 2014-11-18. Kurset vil også gi opplæring på gjeldende regelverk, standard prosedyrer og prosedyrebygging, krisehåndtering og teknisk karakteristikk av hurtigbåt . Relevante ”Case studies ” gjennomføres for å belyse årsaker til tidligere operative ulykker . Varigheten er 4 dager (29 timer) i tillegg til en e-læringsmodul (9 timer). Det er plass til 12 deltakere per kurs. For å kunne motta kursbevis må deltakeren bestå vurdering i simulator samt skriftlig eksamen. Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets emneplan pr 18.11.2014.

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no