Høyspentkurs for maskinister og skipselektrikere

Høyspent kurs for maskinister

Disse kursene er rettet mot maskinoffiserer og skipselektrikere som skal oppgradere sine sertifikater i henhold til STCW 2010.

Kursene skal gi kursdeltakerne kompetanse på betjening av elektriske og elektroniske anlegg og kontrollsystemer samt vedlikehold og reparasjon av elektrisk og elektronisk utstyr.
Varigheten er 3 dager på senter (25 timer/8 timer lab/simulator) for maskinoffiserer og i tillegg 3,5 dager på senter for skipselektikere. maks antall deltakere er 12. Før oppmøte må alle deltakerne fullføre e-læring på tilsammen ca. 7-10 timer.

Kurset dekker emner som:
• Regler og forskrifter
– Førstehjelp
• Grunnleggende systemforståelse
• Driftsformer
• Konstruksjon, design og utstyr
• Stramme spennekabler
• Vedlikehold av installasjoner og anlegg
• Tilkoblinger, verktøy og kabelklemme
• Fare knyttet til utstyr om bord
• Bruk av spenningsindikatorer og jordings enheter
• Operasjonsplanlegging og utarbeidelse av prosedyrer
• Demonstrasjon av ledelse og operative ferdigheter
• Ekstra utstyr og kalibrering.
• Vedlikehold, måleprosedyrer og sjekklister
For å motta kursbevis må deltakeren bestå både skriftlig og praktisk eksamen.
Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets emneplan per 1.08.2014.

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no