Forkurs til sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer

Forkurset er et frivillig oppfriskningskurs for dekks- og maskinoffiserer som skal ta sertifikatprøve ved manglende seilingstid. Det er ett kurs for dekksoffiserer og et for maskinoffiserer. Les mer om sertifikatprøven her.

Kurset dekker de emnene som er på sertifikatprøven og gir deltakerne en oppfriskning og oppdatering av kunnskap. Kurset gir mulighet til god forberedelse og utveksling med andre kursdeltakere.

Kurset varer i 3 dager, 24 timer.

Kurset dekker emner som:

Dekksoffiserer Maskinister/Maskinsjefer
Planlegge og utføre sikker seilas Drift av framdriftssystemer
Sikker brovakt Sikker maskinromsvakt
Nødsituasjoner/nødsignaler Forberdelse, drift, tilstandsovervåkning, feilsøking diverse systemer
Manøvrering HMS rutiner og dokumentasjon
Lasting/lossing og inspeksjoner av last Ledelse, planlegging og håndtering av drivstoff osv
Sjødyktighet Sjødyktighet
Lover og regler Lover og regler

Det er ingen eksamen ved kursslutt, men det er mulig å ta en pre-test for å måle kunnskapsnivå før sertifikatprøven.

Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets Emneplan for sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer.

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no