ERM

ENGINE ROOM RESOURCE MANAGEMENT (ERM)

Kurset skal gi deltakerne økt forståelse for menneskelige faktorer som påvirker vår atferd og måten vi samhandler og kommuniserer på, være bedre rustet til å jobbe i team, og kunne være med på forhindre misforståelser og hindre at uhell og nesten-uhell skjer. Deltakerne skal oppnå kunnskap om grunnleggende psykologiske og sosiale forhold som påvirker situasjonsforståelse, beslutningstaking og atferd i kritiske situasjoner og hvordan disse kan påvirke teamets prosesser, evner og ytelse i operative sammenhenger.ERM er et kurs rettet mot maskinsjefer og maskinister med maritime maskinist sertifikater, eller skipselektriker sertifikat

Varigheten er 2 dager (11 timer) i tillegg til en e-læringsmodul (9 timer). Det er plass til 12 deltakere pr kurs.

Kurset dekker tema som:

–          Fordeling, tildeling og prioritering av ressurser, Planlegging og koordinering

–          Tids- og ressursbegrensninger, herunder behov for hvile

–          Håndtering av krisesituasjoner, metoder for stressmestring

–          Effektiv kommunikasjon om bord, med andre fartøy/installasjoner og med land

–          Briefing; involvering og informasjon

–          Dele informasjon og observasjoner

–          Kulturforståelse

–          Toveiskommunikasjon, aktiv lytting og tilbakemelding

–          Læring gjennom oppsummering/debrief og erfaringsoverføring

–          Bestemthet og lederskap

–          Motivasjon

–          Oppgavestyring og bruk av driftsprosedyrer

–          Rollefordeling

–          Teamutvikling og teamledelse

–          Verdier, holdninger og normer

–          Ledelsesteknikker og konflikthåndtering

–          Beslutningstaking i ulike situasjoner

–          Innhenting og opprettholdelse av felles situasjonsforståelse og situasjonsbevissthet

–          Sikkerhets- og risikovurdering

–          Vurdering av teamets erfaring

–          Beslutninger som gjenspeiler gruppens erfaring

For å kunne motta kursbevis må deltakeren bestå vurdering i simulator samt skriftlig eksamen.

Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets emneplan pr 29.1.2015.

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no