BRM

BRIDGE RESOURCE MANAGEMENT (BRM)

BRM er et kurs rettet mot kapteiner og andre dekksoffiserer med sertifikat som navigatør.

BRM kurset skal gi deltakerne økt forståelse for menneskelige faktorer som påvirker vår atferd og måten vi samhandler og kommuniserer på, være bedre rustet til å jobbe i team, og kunne være med på forhindre misforståelser og hindre at uhell og nesten-uhell skjer. Deltakerne skal oppnå kunnskap om grunnleggende psykologiske og sosiale forhold som påvirker situasjonsforståelse, beslutningstaking og atferd i kritiske situasjoner og hvordan disse kan påvirke teamets prosesser, evner og ytelse i operative sammenhenger.

Varigheten er 2 dager (11 timer) i tillegg til en e-læringsmodul (9 timer). Det er plass til 12 deltakere per kurs.

Kurset dekker tema som:

–          Fordeling, tildeling og prioritering av ressurser, Planlegging og koordinering

–          Tids- og ressursbegrensninger, herunder behov for hvile

–          Håndtering av krisesituasjoner, metoder for stressmestring

–          Effektiv kommunikasjon om bord, med andre fartøy/installasjoner og med land

–          Briefing; involvering og informasjon

–          Dele informasjon og observasjoner

–          Kulturforståelse

–          Toveiskommunikasjon, aktiv lytting og tilbakemelding

–          Læring gjennom oppsummering/debrief og erfaringsoverføring

–          Bestemthet og lederskap

–          Motivasjon

–          Oppgavestyring og bruk av driftsprosedyrer

–          Rollefordeling

–          Teamutvikling og teamledelse

–          Verdier, holdninger og normer

–          Ledelsesteknikker og konflikthåndtering

–          Beslutningstaking i ulike situasjoner

–          Innhenting og opprettholdelse av felles situasjonsforståelse og situasjonsbevissthet

–          Sikkerhets- og risikovurdering

–          Vurdering av teamets erfaring

–          Beslutninger som gjenspeiler gruppens erfaring

For å kunne motta kursbevis må deltakeren bestå vurdering i simulator samt skriftlig eksamen.

Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets emneplan pr 29.1.2015.

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no