Rig Operations

Kurset er rettet mot maritime offiserer på halvt-nedsenkbare rigger som ønsker å trene på DP og POSMOOR operasjoner. Kurset holdes kun på forespørsel.

Deltakere må ha minimum maritim utdannelse på ledelsesnivå.

Etter kurset skal deltakere ha en økt innsikt i, og forståelse for, DP og POSMOOR systemet samt trygge og effektive DP og POSMOOR operasjoner. I tillegg skal kursdeltakere få en økt innsikt og forståelse for ballast og stabilitet.

Kurset varer i 5 dager (28 timer i simulator) og maksimum antall deltakere er 6.

Kurset dekker teoretiske emner som:

  • Lover og forskrifter
  • DP og POSMOOR systemer, muligheter og begrensninger
  • Referansesystemer for posisjon; DARPS, APOS, Artemis, Radius og HiPap

Kurset inkluderer simulatorøvelser som dekker følgende:

  • Trening på  DP system basert på hendelser med svikt i DP system, thrustere, helt eller delvis black out, motorhavari, PRS svikt, nødfrakobling
  • Trening på POSMOOR ATA basert på hendelser med svikt i POSMOOR ATA, thrustere, helt eller delvis black out, motorhavari, PRS svikt, nødfrakobling, brudd på ankerline osv.
  • Trening på stabilitet/ballastering, inkludert hendelser forårsaket av kollisjon, tap av vanntetthet, black out, utstyrssvikt, godsforflyttning, ekstremvær og svikt i fortøyning.

For å motta kursbevis må deltakerne bestå praktisk evaluering i simulator.

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no