Modul 9 Maritime operasjoner

MODUL 9 RIGG MARITIME OPERASJONER

Dette kurset retter seg mot de som skal jobbe som Stabilitetssjefer  og Plattformsjefer på flyttbare innretninger. Deltakere må ha utdanning tilsvarende dekksoffiser kl 1 for å kunne delta. Dette kurset et en del av SOTS lederutdanning, men kan også bestilles direkte av Simsea.

Målet med kurset er å gi deltakerne kunnskap om operative forhold på flyttbare innretninger, samt de forskrifter som regulerer forholdene.

Kurset varer 4 dager og maksimum antall deltakere er 18.

Kurset dekker emner som:

 • Forskrifter for flyttbare innretniner
 • Ankringssystemer og håndtering
 • Fortøyning ved oppankring
 • Forflytning
 • Sleping
 • Slepearrangementer
 • Slepeassistanse i norsk farvann
 • Radioaktive kilder
 • Elektroniske kart
 • Kystverkets oppgaver
 • Praktisk bruk av regelverk ifm byggeprosjekt av rigger.

For å kunne motta kursbevis må deltakerne bestå skriftlig eksamen.

Kursets fagplan er godkjent av Sjøfartsdirektoratet i brev av 20.11.1996.

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no