Shiphandling og manøvrering

SHIPHANDLING OG MANØVRERING

Dette kurset er rettet mot offiserer med ansvar for manøvrering av skip.

Målet med kurset er å utvikle kompetansen til offiserene i forhold til manøvrering av Azimuth-styrte supply båter ved havn og i smale/trange havneforhold. For mer erfarne kapteiner og styrmenn kan kurset tilpasses til å inkludere stress- og krisehåndtering.

Kurset varer i 1 dag/6 timer, med 5 timer i fullskala simulator.

Kurset dekker emner som:

  • Manøvrering
  • Teamwork på broen
  • Broprosedyrer
  • SJA
  • Nødprosedyrer

Kursbevis deles ut etter bestått praktisk eksamen.

Kurset er i henhold til STCW 2010 A-II/2

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no