Re-trening offshore kran

RE-TRENING OFFSHORE KRAN

Påmelding til dette kurset kan gjøres direkte hos Simsea. Ta kontakt for mer informasjon.

Det er beskrevet i direktiver krav til Re-treining for offshorekran. Intervallene er ulike. For eksempel anbefaler Norsok R-003 simulatortrening minst hvert 3. år. Opito hvert 2. år og OMECH at det ikke skal gå mer enn 3 år mellom hver Re-trening. Alle har til felles at Re-trening skal bidra til at tryggheten i løfteoperasjoner øker.

Opptakskrav
Offshorekranfører sertifikat G5 eller tilsvarende kransertifikat.

Mål:
Hensikten med dette kurset er å vedlikeholde ferdighetene til kranfører og anhuker i ass. ulike løfteoperasjoner offshore. Kurset skal bidra til å øke tryggheten og sikkerheten for personell, materiell og miljø i alle typer løfteoperasjoner.

Varighet: 24 timer.

Innhold:

 • Regelverk og standarder
 • Kommunikasjon
 • Kransystemer – muligheter og begrensninger
 • Prosedyrer og sjekklister
 • Inspeksjon av løfteutstyr
 • Planlegging og risikovurdering
 • Barrierer, tilgjengelig plass og personell
 • Evaluering av løfteoperasjon

Simulator caser:

 • Interne løft om bord
 • Heising fra skip til skip
 • Løft gjennom splash sonen
 • Hiv kompensering
 • Installasjon subsea / topside
 • Demontering og løft til dekk fra subsea
 • Kjøring plattform – skip

Løfteforhold:

 • Kjøring i kunstig lys
 • Kjøring i sterk vind
 • Interne styrende dokumenter
 • Nødprosedyrer
 • Korrigering av uønsket adferd

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no