Ankerhåndtering

ANKERHÅNDTERING, TRENING AV NYBEGYNNERE

Dette kurset retter seg mot offiserer som deltar i ankerhåndterinsoperasjoner på broen og som innehar nautisk utdannelse på ledelsesnivå.

Målet med kurset er å gi kapteiner og offiserer med lite eller ingen erfaring fra ankerhåndteringsoperasjoner simulatortrening i fullskala simulator. Ved kursslutt skal deltakerne kunne utføre rutine ankerhåndteringsoperasjoner under normale forhold og under tilsyn av en erfaren kaptein eller offiser. 

Varigheten på kurset er 4 dager (28 timer) og maksimum antall deltakere er 6.

Kurset inneholder teoritimer og simulatorøvelser som dekker blant annet følgende tema

  • Regler og forskrifter
  • Stabilitetsteori og IT applikasjoner
  • Teamarbeid og kommunikasjon
  • Broprosedyrer
  • Sikker jobb analyse
  • Manøvrering, inkludert DP
  • Ta opp og sette anker
  • Nødprosedyrer


For å motta kursbevis må deltakeren bestå en praktisk simulatorøvelse samt en skriftlig eksamen.

Kurset er i henhold til Guidelines for Offshore Marine Operations.

Kurset kan tilpasses erfaringsnivået til deltakerne.

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no