Offshore Loading Refresher

OFFSHORE LOADING REFRESHER (Fase 3)

Dette kurset er et retreningskurs for dekk offiserer som arbeider på bøyelastere og er pålagt gjennomført hvert tredje år. Deltakerne må ha en nautisk utdanning på ledelsesnivå, nautisk sertifikat samt ha bestått DP Induction, DP Simulator og Offshore Loading Basic kurs eller tilsvarende.

Målet med kurset er å trene på sikker og effektiv håndtering av bøyelastere ved lasting på Tandem-FSO/FPSO, OLS og SBM offshore laste systemer. Kurset fokuserer spesielt på nødstennging og prosedyrer ved fortøyning og frakobling gjennom bruk av DP, motorer, ror og thrustere,  både under normale and ekstreme forhold samt med og uten system feil.

Varigheten på kurset er 3 dager og maksimum antall deltakere er 3.

Kursets teoritimer dekker emner som:

 • Oppdateringer av regler og forskrifter, offshore laste systemer samt generelle og feltspesifikke prosedyrer
 • BRM prinsipper
 • DP systemets muligheter og begrensninger
 • Posisjonssystemer: DARPS, APOS, Artemis, Radius og HiPap
 • Uønskede hendelser med rapporter fra IMCA, Petil, HSE og rederier

Simulator øverlser inkluderer:

 • Skipshåndtering og manøvrering, inklusive manøvrering i kystseilas og navigasjon i trange farvann
 • Fortøyning og frakobling med og uten taubåt
 • Tilnærming, tilkobling, lasting og frakobling ved flere offshore lastesystemer som OLS, SBM & Tandem-FSO/FPSO
 • Skipshåntering i forskjellige værforhold
 • Rømningsmanøvrering
 • Motortrøbbel
 • Propellsvikt
 • DP feil
 • PRS feil
 • ESD 1 og 2

For å motta kursbevis må deltakerne bestå skriftlig og praktisk eksamen.

Kurset er utviklet i henhold til NWEAs retningslinjer, O&G UKs forskrifter og Statoils kompetansekrav samt STCW 2010,  A-II/1 og A- II/2.

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no