Offshore Loading Basic

OFFSHORE LOADING BASIC (fase 1 &2)

Dette kurset er for offiserer som jobber på bøyelastere. Deltakere må ha nautisk utdanning på ledelsesnivå, nautisk sertifikat samt ha bestått DP Induction og DP Simulator kurs for å kunne delta på kurset.

Målet med kurset er at deltakere skal kunne håndtere bøyelastere på en sikker og effektiv måte når de laster ved Tandem-FSO/FPSO, OLS og SBM systemer. Deltakerne skal også ha kompetanse på nødstenging og fortøyning/frakobling gjennom bruk av motorer, ror og thrustere både under normale og ekstreme forhold samt med og uten systemfeil.

Varighet på kurset er 5 dager og maksimum antall deltakere er 6.

Kursets teoritimer dekker emner som:

 • Regler og forskrifter
 • Offshore lastesystemer
 • Generelle og feltspesifikke prosedyrer
 • Manøvrering inklusive krefter som påvirker skrog, ror og propeller
 • Skipshåndtering
 • Skip og taubåt samarbeid inkludert tauing i nødssituasjon
 • DP systemets muligheter og begrensninger
 • Posisjonssystemer; DARPS, APOS, Artemis, Radius og HiPap
 • Uønskede hendelser med rapporter fra IMCA, Petil, HSE og rederier

Simulator øvelser inkluderer:

 • Skipshåndtering og manøvrering, inklusive manøvrering i kystseilas og  navigasjon i trange farvann.
 • Fortøyning og frakobling med og uten taubåter
 • Tilnærming, tilkobling, lasting og frakobling ved forskjellige typer lastesystemer som OLS, SBM og Tandem-FSO/FPSO
 • Skipshåndtering i forskjellig vær
 • Rømningsmanøvrering
 • Motortrøbbel
 • Propellsvikt
 • DP feil
 • PRS feil
 • ESD 1 og 2

For å motta kursbevis må deltakere bestå skriftlig og praktisk eksamen.

Kurset er utviklet i henhold til NWEAs retningslinjer, O&G UKs forskrifter og Statoils kompetansekrav.

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no