Kystnavigasjon for kadettfarledsbevis

KYSTNAVIGASJON FOR KADETTFARLEDSBEVIS

Dette kurset er for dekksoffiserer som ønsker å ta Kadettfarledsbevis. Les mer om Kadettfarledsbevisordningen på Kystverket sine nettsider.

Gjennom å ta dette kurset og gjennomføre grundig trening i kystnavigasjon skal deltakere kunne gå selvstendige vakter ved seiling på norskekysten gitt at kapteinen har gitt godkjenning. Dette betyr at kravet til los kan utgå for de godkjente farledene.

Varigheten på kurset er 5 dager (46 timer/34 timer simulator) og maksimum antall deltakere er14.

Kurset inneholder teoritimer og simulatorøvelser som dekker følgende temaer:

 • Regler og forskrifter
 • Norske kart inkludert ENC; kvalitet, dekning og oppdatering
 • Repetisjon kystnavigasjon
 • Farleder på norskekysten inkludert merking
 • Visuell navigasjon, radar navigasjon og elektronisk navigasjon inkludert begrensninger og hyppige feil
 • Planlegg av seilas, planleggingsteknikker
 • Klarningsdistanser, parallel indekser
 • Planlegging av seilas i et VTS område
 • Manøvrering i trange farvann
 • Bruk av los
 • Infomasjon om den norske lostjenesten

For å motta kursbevis må deltakeren oppfylle kravet til obligatorisk oppmøte samt bestå praktisk eksamen med statslos som sensor.

Kurset er utviklet i henhold til Kystverkets modellkurs og forskrifter.

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no