Komplette operasjoner i simulator

Å gjennomføre komplekse operasjoner i simulator er kostnadsbesparende fordi det øker effektiviteten og dermed offshoretiden. Gjennom trening i simulator blir personalet tryggere og mer effektive. Prosjektpersonale får også en gjennomgang av design og prosedyrer som kan avdekke nødvendige endringer på en annen måte enn ved teoretisk gjennomgang. Det at mannskapet får kunnskap om operasjonen og samhandlingstrening er med på å redusere risikoen for uønskede hendelser som kan oppstå under operasjonen.

Vår integrerte subseasimulator består av bro, kran, ROV og Shift Supervisor stasjon. Disse simulatorene kan kjøres selvstendig eller sammen. Broene er levert av Kongsberg Maritime og er DNV klasse A. Kransimulatoren er en Mac Gregor kran. I ROV simulatoren er stolene og modellene levert av Kystdesign og softwaren levert av Fugro. Shift supervisor stasjonen opererer NaviPac som genererer Helmansdisplay til alle involverte enheter. I tillegg til simulatorene har vi et observasjonsrom hvor ingeniører kan følge operasjonen direkte.
Med det oppsettet vi har i dag kan simulatorene brukes til flere typiske prosjektaktiviteter som:
• Familiarisering av alt involvert prosjektpersonell mht roller og ansvar under offshore operasjonen.
• Foreta vurdering av operasjonelle risikoelementer og foreta Sikker Job Analyse – SJA.
• Foreta evaluering av operasjons prosedyrer og «Task-planer».
• Foreta familiarisering av alt operativt personell.
• Evaluere gjennomføringen av SubSea operasjoner med involverte ingeniør-grupper.
• Evaluere behov for ‘Design Review’ av subsea strukturer og avdekke adkomstproblematikk for ROV etc.
• Gjennomføre operatørkurs for ROV personell – fra produsent.

I forbindelse med testing og trening på operasjoner kan vi også bistå med modellering og konfigurasjon av elementer og implementering av disse i simulator.

Eksemplene over er ikke uttømmende i forhold til hva disse simulatorene kan brukes til. Kontakt oss gjerne for mer informasjon og presentasjon av mulighetene.

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no