DP Simulator

DP SIMULATOR

Dette kurset er for navigatører som holder på å ta DP sertifikat. Det er et krav at deltakere har tatt DP Induction og har 60 dagers godkjent DP tid (30 dager for deltakere som har fullført Induction i 2014 eller tidligere) før deltakelse på dette kurset.

Målet med kurset er at DP operatøren skal ha innsikt i, erfaring med og sikkerhet i utførelsen av DP operasjoner inkludert evnen til å håndtere systemfeil under forskjellige forhold.

Varighet på kurs er 5 dager (40 timer) og maksimum antall deltakere er 6.

Kurset følger Nautical Institutes opplæringsmoduler OOT0201 – OOT021201 og dekker blant annet følgende tema:

  • Planlegging, risikoanalyse og gjenkjenning av fare
  • Prinsipper i DP systemet
  • PRS håndtering
  • Overføring av last
  • DP hendelser

For å motta kursbevis må deltakeren delta på kurset samt bestå skriftlig eksamen (Nautical Institutes online eksamen når denne er tilgjengelig).

Kurset er i henhold til IMCA M117 og Nautical Institute’s Dynamic Positioning Training Accreditation Standard.

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no