DPO Spesialisering bøyelast

DNV-GL DPO Spesialisering bøyelast 

Dette kurset er for offiserer som gjennomfører utdanningsløp for sertifikat i DNV-GL DPO Spesialisering i bøyelast. Deltakerne må ha nautisk utdanning, gjennomført DP Induction og DP simulator samt Offshore Loading Basic og opparbeidet seg fartstid i henhold til DNV-GLs krav.

Etter kurset skal deltakerne ha fått en grundig forståelse for sikker og effektiv håndtering av bøyelaster i umiddelbar nærhet til offshore installasjoner, inkludert trygg gjennomføring av på- og avkobling fra lastesystemer, nødstopp og fortøyning/frakobling ved bruk av motorer, ror og thrustere både ved normale og ekstreme forhold og med intakt system og med systemfeil.

Kurset varer 4 dager og maksimum antall deltakere er 3.

Kursets teoritimer dekker emner som:

 • Regler og forskrifter
 • Offshore lastesystemer
 • Generelle og feltspesifikke prosedyrer
 • Manøvrering inklusive krefter som påvirker skrog, ror og propeller
 • Skipshåndtering
 • Bruk av vendetekninkker, tunnel thrustere, fremdrifts- og manøvreringssystemer
 • Skip og taubåt samarbeid inkludert tauing i nødssituasjon
 • DP systemets muligheter og begrensninger
 • Posisjonssystemer; DARPS, APOS, Artemis, Radius og HiPap
 • Uønskede hendelser med rapporter fra IMCA, Petil, HSE og rederier

Simulator øvelser inkluderer:

 • Fortøyning og frakobling med og uten taubåter
 • Manøvrering i henhold til generelle og feltspesifikke prosedyrer
 • Skipshåndtering i forskjellig vær
 • Rømningsmanøvrering
 • Motortrøbbel
 • Propellsvikt
 • DP feil
 • PRS feil
 • ESD 1 og 2

Kursdeltakere blir vurdert under hele kurset.

Dette kurset må etterfølges av DPO Eksamninering og sertifisering for å oppnå DNV-GL DPO sertifikat.

Kurset er i henhold til DNVGL-ST-08 og DNVGL-ST-23.

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no