DPO Sertifikateksamen for Rig

Denne eksamenen er for deltakere som ønsker å oppnå DNV-GLs DPO sertifikat for rigg. Deltakerne må ha gjennomført følgende før eksamen:

  • Nautisk utdanning på ledelsesnivå
  • DP Induction and DP Simulator (inkludert nødvendig DP tid)
  • Påkrevd DP tid (28 dager i operasjon) og DPO Spesialiseringskurs
  • Pre-test med minst 70% rett

Erfarne DPOer fra andre bransjer kan starte løpet med DPO Spesialiseringskurs.

Målet med eksamen er å grundig teste kompetansen til deltakeren i de viktigste kompetanseområdene for en DPO ombord en DP rigg. Eksamen tester hvor godt deltakeren håndterer utstyr, plikter og oppgaver i forhold til relevante internasjonale, nasjonale og lokale forskrifter og krav. Eksamen tester at kandiaten har en dyp forståelse av trygg og effektiv håndtering av en MODU/floatell, praksis i nødsituasjoner, forståelse for riggens egenskaper og begrensninger. Kandidaten skal kunne håndtere riggen i normale og ekstreme forhold samt med intakte systemer og systemer med feil.

 

Den teoretiske eksamenen gir kandidaten muligheten til å demonstrere en dyp forståelse av DP, nødvendig for å ta avgjørelser, gjenkjenne forhold eller ha oversikten over konsekvenser av DP relaterte handlinger. For å bestå eksamen må kandidaten ha minst 70% rett.

Den praktiske vurderingen fokuserer på:

  • Håndtering av DP hendelser
  • Feil
  • Endring av parameter
  • Kriser
  • Manuell kontroll

Assessor bestemmer bestått eller stryk på den praktiske vurderingen.

Eksamen varer 3 dager og maksimum antall deltakere er 3.

Sertifikatet er gyldig i 5 år.

Eksamen er i henhold til DNV-GL ST 0023:2014-04, ST 0032:2014-04 og ST 0033:2014-04

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no