DPO Sertifikateksamen for bøyelaster

Denne eksamenen er for deltakere som ønsker å oppnå DNV-GLs DPO sertifikat for bøyelaster. Deltakerne må ha gjennomført følgende før eksamen:

  • Nautisk utdanning på ledelsesnivå
  • DP Induction and DP Simulator (inkludert nødvendig DP tid)
  • Offshore Loading Basic kurs (Tatt mindre enn 3 måneder før eksamen. Har det gått lengre tid enn 3 måneder, må deltakeren gjennomføre Offshore Loading Refresher kurs)
  • Påkrevd DP tid (24 dager i operasjon og 2 tilkoblinger eller DPO Spesialiserings kurs)
  • Pre-test med minst 70% rett

Erfarne DPOer fra andre bransjer kan starte løpet med Offshore Loading Basic.

Målet med eksamen er å grundig teste kompetansen til deltakeren i de viktigste kompetanseområdene for en DPO ombord en bøyelaster. Eksamen tester at deltakeren har en dyp forståelse av trygg og effektiv håndtering av en bøyelaster i umiddelbar nærhet til offshoreinstallasjoner, inkludert trygg håndtering av til- og frakobling på lastesystemer, nødstopp ved bruk av motorer, ror og thrustere, både under normale og krevende forhold samt med intakte systemer og med systemfeil.

Den teoretiske eksamenen gir kandidaten muligheten til å demonstrere en dyp forståelse av DP, nødvendig for å ta avgjørelser, gjenkjenne forhold eller ha oversikten over konsekvenser av DP relaterte handlinger. For å bestå eksamen må kandidaten ha minst 70% rett.

Den praktiske vurderingen fokuserer på:

  • Håndtering av DP hendelser
  • Feil
  • Endring av parameter
  • Kriser
  • Manuell kontroll

Assessor bestemmer bestått eller stryk på den praktiske vurderingen.

Eksamen varer 1 dag og maksimum antall deltakere er 3.

Sertifikatet er gyldig i 5 år.

Eksamen er i henhold til DNV-GL ST 0023:2014-04, ST 0032:2014-04 og ST 0033:2014-04

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no