DNV DPO Spesialisering rigg

DNV-GL DPO Spesialisering bøyelast 

Dette kurset er for offiserer som gjennomfører utdanningsløp for sertifikat i DNV-GL DPO Spesialisering i rigg. Deltakerne må ha nautisk utdanning, gjennomført DP Induction og DP simulator samt opparbeidet seg fartstid i henhold til DNV-GLs krav.

Etter kurset skal deltakerne ha fått en grundig forståelse for sikker og effektiv håndtering av MODU og Floateller, øvelse i nødsituasjoner, fosåelse for enhetens egenskaper og begrensninger. Deltakerne skal være i stand til å håndtere enhete både under normale og ekstreme forhold samt med intakt system og med systemfeil.

Kurset varer 4 dager og maksimum antall deltakere er 3.

Kursets teoritimer dekker emner som:

 • Regler og forskrifter
 • Generelle prosedyrer
 • Manøvrering inklusive krefter som påvirker skrog og azimuther
 • Rigghåndtering
 • Bruk av fremdrifts- og manøvreringssystemer
 • DP systemets muligheter og begrensninger
 • Posisjonssystemer; DGPS, taut wire, Radius og HiPap
 • Uønskede hendelser med rapporter fra IMCA, Petil, HSE og rederier

 

Simulator øvelser inkluderer:

 • Rigghåndtering og manøvrering
 • Rigghåndtering i forskjellig vær
 • Unnamanøvrering for floateller og MODU
 • Motortrøbbel
 • Azimuth feil
 • DP feil
 • PME feil
 • ESD 1 og 2
 • POSMORR/ATA

Kursdeltakere blir vurdert under hele kurset.

Dette kurset må etterfølges av DPO Eksamninering og sertifisering for å oppnå DNV-GL DPO sertifikat.

Kurset er i henhold til DNVGL-ST-0008 og DNVGL-ST-0023 for påtegnelsen AJ/POS.

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no