OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs

Kurs for personell som skal delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon i petroleumsrelatert industri offshore/onshore. Den praktiske treningen foregår i realistiske omgivelser i våre rigg simulatorer
NB! Kurset gjennomføres KUN på norsk

Kurset er basert på Norsk olje og gass retningslinje 002, Plan for opplæring versjon 1, 2016 og er rettet spesielt mot personell som skal funksjoner som:

• Beredskapsleder
• Aksjonsleder
• Loggfører
• Evakueringsleder

Innhold:
• Proaktiv metodikk
• Ledelse av førstemøte og statusmøte
• Tavleføring

Mål
Deltakeren skal etter endt opplæring kunne:

• Gjøre rede for hva det innebærer å utøve proaktiv beredskapsledelse
• Innta beredskapsleder rolle og lede et førstemøte
• Lede statusmøte
• Innta tavle/loggfører rolle i beredskapsteamet

Gjennomføring

Beredskapsleder repetisjon kurset er delt inn i to deler

Teoretisk del:
Før ankomst hos Simsea må kursdeltakeren ha gjennomført en teoretisk e-læring på egen hånd. Hver enkelt deltaker får tilsendt en link på e-post. E-læringen avsluttes med en test.

Praktisk del:
Hoveddelen av kurset gjennomføres hos Simsea med praktiske øvelser – hovedsakelig i vår rigg simulator. Her skal deltakerne fungere i de mest sentrale rollene i en beredskapsledelsen.

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no