OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Kurs for personell som skal delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon i petroleumsrelatert industri offshore/onshore. Den praktiske treningen foregår i realistiske omgivelser i våre rigg simulatorer
NB! Kurset gjennomføres KUN på norsk

Kurset er basert på Norsk olje og gass retningslinje 002, Plan for opplæring versjon 1, 2016 og er rettet spesielt mot personell som skal funksjoner som:

• Beredskapsleder
• Aksjonsleder
• Loggfører

• Evakueringsleder

Det kan også passe for personell i andre yrker som trenger opplæring i å jobbe proaktivt, løsningsfokusert og metodisk som en del av et team/organisasjon i en krisesituasjon. Eksempelvis:

• Kontrollroms personell
• Radiooperatører
• Offiserer på beredskapsfartøy

• Andre

Innhold:
• Organisering av beredskap
• Effektiv beredskapsledelse
• Samvirke – ansvar og roller
• Mentale reaksjoner og stressmestring

• Opptreden i beredskaps rom

Mål

Deltakeren skal etter endt opplæring kunne:

• Innta en rolle i beredskapsledelsen i egen organisasjon
• Bidra til effektiv og proaktiv ledelse, herunder også kommunikasjon og samhandling i en beredskapssituasjon
• Gjøre rede for redningstjenestens og myndighetenes rolle og ansvar ved hendelser og ulykker
• Bruke sin kunnskap om mentale stressmestring og krisehåndtering i en beredskapssituasjon

 

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no