Kurs

Emergency Management Basic

This course is in accordance with the Norwegian Oil and Gas' guidelines. For more information about the course, click here (in Norwegian).

Emergency Management Refresher

This course is in accordance with the Norwegian Oil and Gas' guidelines. For more information about the course, click here (in Norwegian).

 • STCW

  232_eidesvik-bilde Simsea er akkreditert av Sjøfartsdirektoratet som maritim utdannings-institusjon og dermed for å holde BRM, ERM, ECDIS og Høyspent kurs i henhold til STCW 2010 og Sjøfartsdirektoratets emneplaner.

  BRM

  BRM (Bridge Resource Management) er et 3 dagers kurs i henhold til STCW 2010 og Sjøfartsdirektoratets retningslinjer av 29 januar 2015. Klikk her for en utfyllende kursbeskrivelse. 

  ERM

  ERM (Engine Room Resource Management) er et 3 dagers kurs i henhold til STCW2010 og Sjøfartsdirektoratets retningslinjer av 29 januar 2015. Klikk her for en utfyllende kursbeskrivelse. 

  ECDIS

  ECDIS er et 3 dagers kurs i henhold til STCW 2010 og Sjøfartsdirektoratets retningslinjer. Klikk her for en mer utfyllende kursbeskrivelse. Vi tilbyr også kun AIS. Ta konktakt for mer informasjon

  Høyspentkurs for maskinister

  Høyspentkurs for maskinister er et 5 dagers kurs i henhold til STCW og Sjøfartsdirektoratets emneplan. Klikk her for en mer utfyllende kursbeskrivelse.

  Sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer

  Denne 8 timers testen er beregnet for dekks- og maskinoffiserer som ønsker å fornye sertifikater, men mangler seilingstid. Klikk her for en utfyllende kursbeskrivelse.

  Forkurs til sertifikatprøve for dekks- og maskinoffiserer

  Dette 3-dagers kurset gir dekks- og maskinoffiserer muligheten til å oppfriske kompetanse nødvendig for å bestå sertifikatprøven. Klikk her for en utfyllende kursbeskrivelse.
 • DP Nautical Institute

  234_bilde1 Vi er akkreditert av Nautical Institute for å holde DP Induction, DP Simulator, DP Revalidation, DP Familiarisation and DP kurs C for bøyelastere.

  DP Induction

  Vi er akkreditert av Nautical Institute for å holde 5 dagers kurset DP Induction (tidligere Basic). Klikk her for en utfyllende kursbeskrivelse. 

  DP Simulator

  Vi er akkreditert av Nautical Institute for å holde 5 dagers kurset DP Simulator (tidligere Advanced). Klikk her for en utfyllende kursbeskrivelse. 

 • Bøyelast

  299_tandem Simsea tilbyr kursene Offshore Loading Basic (fase 1 og 2) og Offshore Loading Refresher (fase 3) i henhold til GOMO forskriften, O&G UKs retningslinjer og Statoils kompetansekrav.

  Offshore Loading Basic

  Dette kurset kombinerer fase 1 & 2 i et 5 dagers kurs. Kurset dekker Tandem, OLS og SPM. Klikk her for en mer utfyllende kursbeskrivelse. 

  Offshore Loading Refresher

  Dette 3 dagers kurset tilsvarer fase 3. Kurset bør tas hvert andre år. Klikk her for en mer utfyllende kursbeskrivelse. 

 • DP Sertifisering

  299_tandem Simsea tilbyr DPO sertifisering for bøyelastere og rigg iht. DNV-GL sin standard. Simsea er akkreditert både som Test senter og Kurs leverandør av DNV-GL. Som et ledd i treningen før DPO eksamen tilbys kandidatene å gjennomgå en pre-test for å teste sine kvalifikasjoner.

  DPO Spesialisering bøyelast

  4 dagers kurs for offiserer under utdanning til DNV-GLs DP sertifikat for bøyelast. Klikk her for en detaljert kursbeskrivelse.

  DPO Sertifikateksamen bøyelast

  1 dag med teoretisk og praktisk eksamen for utstedelse av DNV-GL DPO sertifikat for bøyelast. Klikk her for mer informasjon. 

  DPO Spesialisering for rigg

  4 dagers kurs for offiserer under utdanning til DNV-GLs DP sertifikat for rigg. Klikk her for en detaljert kursbeskrivelse.

  DPO Sertifikateksamen rigg

  1 dag med teoretisk og praktisk eksamen for utstedelse av DNV-GL DPO sertifikat for rigg. Klikk her for mer informasjon.

 • Rigg

  249_rigg Simsea tilbyr kurs rettet mot de som skal jobbe som Stabilitetssjef og/eller Plattformsjef på flyterigger og boreskip.  Kursene er oppdatert i henhold til Sjøfartsdirektoratets kvalifikasjonskrav i Forskrift om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk og IMO krav. Kursene kjøres normal på norsk men kan kjøres på engelsk ved behov

  Modul 7 Stabilitet og ballastering

  Dette 4 dagers kurset gir deltakerne en grundig innsikt i håndtering av stabilitet på flyttbare innretninger. Klikk her for en detaljert kursbeskrivelse.

  Modul 9 Maritime operasjoner

  Dette 4 dagers kurset gir deltakerne kunnskap om operative forhold på flyttbare innretninger samt de forskrifter som regulerer forholdene. Klikk her for en detaljert kursbeskrivelse.

  Modul 10 Rig manøvrering

  Dette 4 dagers kurset gir deltakerne en innføring og øvelse i manøvrering av flyttbare innretninger. Klikk her for en detaljert kursbeskrivelse.

 • Subsea

  DSC_5670_w I vår integrerte subseasimulator kan vi tilby alt fra fagprøver for ROV piloter og ROV familiarisering til tørrtrening på virkelige operasjoner hvor bro, kran, ROV og shift supervisor jobber sammen.Selv om Simsea har et omfattende modell bibliotek will simularing av virkelige operasjoner kreve tilleggsmodellering. Avhengig av kundens læringsmål vil slik modellering kunne omfatte alt fra modellering av utstyr, infra struktur, sjøbunn og til og med skip. En plan-leggingstid på fra 3 til 6 måneder må derfor påregnes.  

  Komplette operasjoner i simulator

  I var integrerte subseasimulator kan vi tilby kunder muligheten til full gjennomkjøring av komplekse operasjoner. En slik gjennomgang i et realistisk miljø vil være kostnadsbesparende fordi det reduserer offshoretid og risiko for avbrudd i operasjonen. Vi kan bistå med modellering av komponenter, familiarisering, samhandlingstrening og observasjonsrom for prosjektpersonell. Klikk her for mer informasjon. 

  ROV

  Våre ROV simulatorer er levert av Kystdesign og Fugro. Disse kan blant annet benyttes til familiarisering, trening, assesment og testing. Simulatorene kan kjøres for seg selv eller som en del av vår integrerte subseasimulator. Kontakt oss for mer informasjon.

  DP awareness for subsea personell

  Dette kurset er en 3-dagers versjon av DP Induction kurset for DPOer som går over 5 dager. Innholdet er hentet fra 5 dagers kurset og fokuserer på offshore operasjoner som bruker DP. Kurset skal gi alle i operasjonelle offshore stillinger en god oversikt over DP som et teknisk system og hvordan dette benyttes i offshore operasjoner. Klikk her for en utfyllende kursbeskrivelse.

 • Beredskapsledelse

  243_kart Simsea er akkreditert av Norsk Olje og Gass til å gjennomføre beredskapstrening både grunnleggende og repetisjon. Etter gjennomførte kurs skal deltakerne kunne tre inn i egen organisasjons beredskapsledelse og ha fått en forståelse for kravene til beredskapsledelse i olje og gass industrien. Simsea tilbyr også disse kursene sammen med annen trening som for eksempel trening i Rig Operasjoner.

 • Kystnavigasjon for Kadettfarledsbevis

  243_kart Dette kurset er akkrediteret av Kystverket, det varer i fem dager og blir normal holdt på engelsk med los som instruktør. Kurset er det første steget mot Kadettfarledsbevis.

  Kystnavigasjon for Kadettfarledsbevis

  Dette 5 dagers kurset er det første steget mot et Kadettfarledsbevis. Kadettfarledsbevis gir en navigatør muligheten til å selvstendige vakter på broen. For å lese mer om ordningen Kadettfarledsbevis, se Kystverkets nettsider. Klikk her for en mer detaljert kursbeskrivelse. 

 • Offshore

  M/V Kursene under tilbys som regel på forespørsel, men enkelte settes av og til opp som åpne kurs.

  Ankerhåndtering

  Dette kurset er et 4 dagers treningskurs som har som mål å gi deltakerne simulator trening i ankerhåndteringssituasjoner. I utgangspunktet henvender kurset seg til de med lite eller ingen erfaring, men det tilpasses til deltakernes erfaringsnivå. Klikk her for en detaljert kursbeskrivelse.

  Shiphandling og manøvrering

  Dette 1 dags kurset gir offiserer med ansvar for manøvrering av skip trening på manøvrering i havn og med smale/trange havneforhold. Klikk her for en mer detaljert kursbeskrivelse.

  DP Familiarisering

  Dette 2 dagers kurset er for annet personell enn DPOer som har behov for grunnleggende kunnskap til DP og DP operasjoner. Klikk her for en mer utfyllende kursbeskrivelse.

  Kongsberg K-Bridge EDCIS operatørkurs

  Dette kurset er for offiserer som er brukere av Kongsberg Maritimes K-Bridge ECDIS. Kurset holdes kun på forespørsel. Klikk her for mer informasjon.

  Retrening Offshore kran

  I samarbeid med Westcon Løfteteknikk tilbyr vi Retrening Offshorekran. Kurset varer 24 timer. Klikk her for en detaljert kursbeskrivelse

  AIS

  For dere som allerde har ECDIS kurs kan vi tilby AIS i henhold til STCW 2010 som eget kurs. Dette kurset tas sammen med våre ECDIS/AIS kurs og går derfor over 2 dager. Vi kan tilby et begrenset antall AIS plasser på de datoene vi kjører ECDIS/AIS. Se vår bookingside for mer informasjon om datoer.

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no