Hendelsestrening hos Simsea

Publisert 28. Oct 2016. Skrevet i Uncategorized

Simsea har fokus på maritim hendelsestrening og er opptatt av å redusere potensialet for maritime storulykker onshore og offshore. Ved hjelp av realistiske full skala simulatorer tilbyr vi effektive læringsstrategier rettet inn mot rigg, bøyelast, subsea/ROV, ankerhåndtering og maritime offshore operasjoner forøvrig. Risikopotensialet for uønskede hendelser er som kjent veldig stort og vil statistisk kunne inntreffe når som helst. Se mer om hvordan alle hendelser kan unngås i videoen under.

Hos Simsea trener vi blant annet team av maritimt personell fra flotell næringen i hvordan de skal håndtere hendelser relatert til DP, POSMOOR og stabilitet når man ligger koplet opp mot plattformer. Vi trener også jevnlig maritimt personell på bøyelastere i håndtering av DP hendelser og manøvreringsutfordringer knyttet til store tankskip. På vårt anlegg i Haugesund, som er et av de største i landet, kan vi trene brobesetninger på ett eller flere skip eller rigger samtidig, vi kan trene bromannskap sammen med maskinbesetning, vi kan trene på dry run av komplekse subsea operasjoner, med mer. Ta kontakt med oss for å få vite mer.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at vår virksomhet bidrar til å øke sikkerhetsnivået på norsk sokkel og redusere faren for større hendelser offshore. A. Rune Johansen, CEO Simsea AS.

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no