Kurs

Oversikt over våre kurs samt kursbeskrivelser

Ideas

Booking

Kursdatoer, tilgjengelighet og booking av plasser

Ideas

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss.
Kontaktinfo til selskap og ansatte finner du her

Simsea – for økt kompetanse, samhandling og innovasjon

Simsea sin ambisjon er å forbedre sjøfolks operasjonelle ferdigheter, deres evne til samhandling og innovasjon, ombord.

Vi tilbyr operasjonell trening, assessment og relevante maritime kurs ikke bare i Haugesund men verden rundt. Vi leverer fullskala trening i å håndtere uønska hendelser, sammensatte operasjoner, avanserte arbeidsprosesser og komplekse tekniske løsninger. Vårt fokus er sikre og effektive operasjoner med behov for årvåkenhet, presisjon, perfekt teamarbeid og kjappe beslutninger. Alt tilpasset dine behov og forventninger.

Du kan også leie våre simulatorer, ta med dine egne instruktører; vi opererer simulatorene og gir annen bistand. Du kan bruke dine egne matematiske skipsmodeller, infrastruktur, prosedyrer, etc. Vi tilbyr integrerte broer, maskinrom, DP, kran, ROV, etc.

Våre maritime instruktører har oppdatert erfaring fra maritime operasjoner og ikke rent få av dem seiler fortsatt. Mellom- menneskelig trening og assessment gjennomføres i regi av egen organisasjonspsykolog med årelang erfaring med maritime utfordringer.

Våre simulatortjenester utvikles av egne prosjektgrupper sammensatt av kunder, erfarne sjøfolk og annen relevant ekspertise. I våre treningsopplegg bygger deltakere og instruktører på hverandre. Sammen utgjør vi et effektivt læringsmiljø. Alle lærer av alle.

Kvaliteten på det vi gjør er sikret gjennom vårt kvalitets-styringssystem sertifisert iht. ISO 9001 og ved å oppnå akkreditering fra Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Norsk Olje og Gass, Nautical Institute, DNV-GL, Achilles.

Simulatorparken i Simsea er levert og holdes oppdatert av Kongsberg Digital og Fugro Intersite og består av:

5 Broer, K-Sim Offshore med DP, klasse A
2 DP broer; NI klasse A and B (K-Pos, SDP)
1 Skip/rigg/offshore krane
2 Maskin kontrollrom
1 Høyspent anlegg med simulator
1 Subsea simulator, ROV kontrollrom, 2 WROV’s and shift supervisor stasjon

I nært samarbeid med Høgskulen på Vestlandet disponerer vi også 7 7 K-Sim navigasjons broer.

I tillegg til simulatortrening tilbyr vi også digital ombord trening og e-læring iht. kundebehov.

Aktuelt

KONTAKT OSS

+47 9400 5880
mail@simsea.no


BESØK OSS

Simsea
Karmsundgata 72
5529 Haugesund


FAKTURA ADRESSE

Simsea Real Operations AS
Org. nr.: 818 646 992

faktura@levelgroup.no

BV_Certification_NB_ISO9001 Maritime_certification_mark_RGB304_logoni305_logosd 

achuiles imca imsf